Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Óvodapedagógus állás 2022.01.01-től

Jelentkezési határidő: 2021. aug. 31. | Munkakör: Óvodapedagógus

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7773 Villány, Rákóczi utca 19.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kincses Tamásné nyújt, a 06-30/483-0722 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha címére történő megküldésével (7773 Villány, Rákóczi F. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/920-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Baranya megye, 7773 Villány, Rákóczi F. utca 19.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. szeptember 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Feladatok

 • Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, érvényesíti a pedagógiai programot, megtartja a foglalkozásokat.
 • Az SZMSZ szerinti rendszerességgel értékeli a gyermeket és az értékelés eredményéről a szülőket tájékoztatja.
 • Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
 • Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
 • Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
 • Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a szükséges adminisztratív teendőket és mindazokat a feladatokat, amelyeket az SZMSZ, illetve az intézmény vezetője meghatároz.

Elvárások

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt.
 • Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátia, határozottság, türelem, kedvesség

Előnyök

 • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus és/vagy fejlesztőpedagógus,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Amit nyújtunk

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés az állásra

  Támogatott formátumok: jpg | doc | docx | pdfNincs fájl kiválasztva
  Amennyiben probléma lép fel az önéletrajzának csatolásának során, kérjük küldje el nekünk az info@onkormanyzat.villany.hu email címre!

  Megosztás