Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat: szakmai vezető állás

Jelentkezési határidő: 2021. márc. 5. | Munkakör: Szakmai vezető

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet szakmai vezető munkakör betöltésére.

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc u. 22.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kézzel írt szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okirat másolat
 • erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: vezető családsegítő.
 • Elektronikus úton Szokolovics Ivánné részére a csaladsegitovillany@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a 257/2000. (XII.26) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Villány Város Önkormányzatának honlapja – 2021. február 10.

Feladatok

 • ellátja a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt családsegítői feladatokat,
 • azonnali intézkedést igénylő esetben jelzi az intézkedés szükségességét az intézményvezetőnek és megteszi a szükséges intézkedéseket vagy kezdeményezi azok megtételét az arra illetékes személyeknél, szervezeteknél,
 • a megelőzés érdekében részt vesz különböző szabadidős programok (táborok, nyári napközi, játszóházak, előadások, rendezvények) szervezésében,
 • a jelzőrendszeri tagoktól vagy más szervezetektől, személyektől érkező jelzések kivizsgálása, a veszélyeztetettség megállapítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, kijelöli az ügyben eljáró családsegítőt,
 • ellenőrzi a családsegítők adminisztrációs tevékenységét, havonta összesíti a családsegítők statisztikai adatait,
 • az intézményvezetővel közösen elkészíti az éves statisztikai adatszolgáltatást,
 • koordinálja az évente hat alkalommal megtartandó szakmaközi megbeszélések lebonyolítását, ellátja a jelzőrendszeri felelős feladatait, ennek keretében: a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, esetmegbeszéléseket szervez a jelzőrendszeri szereplők részvételével, az ott elhangzottakról feljegyzést készít, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, az érintettek és a szakemberek bevonásával esetkonferenciát szervez, gondoskodik arról, hogy az éves szakmai tanácskozás minden év február 28. napjáig megszervezésre kerüljön, és arra a jogszabály szerint meghívandó személyek, szervek meghívása időben megtörténjen, az éves szakmai tanácskozást követően, az intézményvezetővel közösen gondoskodik az éves jelzőrendszeri intézkedési terv adott év március 31. napjáig történő elkészítéséről, és annak a család- és gyermekjóléti központ részére történő megküldéséről,
 • az intézményvezetővel egyeztetve beosztja az ellátási területet,
 • az intézményvezetővel együttműködve elkészíti a szakterületre vonatkozó éves szakmai beszámolót,
 • részt vesz elhelyezési, védelembe vételi és egyéb hatósági tárgyalásokon,
 • ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak vagy amelyekkel az intézményvezető megbízza.

Elvárások

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség**, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások,
 • családsegítés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • 18. életév betöltése
 • cselekvőképesség
 • Vele szemben nem állhat fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
 • Elvárt kompetenciák: kiváló szintű lojalitás, empátia, szervezőkészség, döntési képesség, precizitás

Előnyök

 • családsegítés területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • ECDL

Amit nyújtunk

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés az állásra

  Támogatott formátumok: jpg | doc | docx | pdfNincs fájl kiválasztva
  Amennyiben probléma lép fel az önéletrajzának csatolásának során, kérjük küldje el nekünk az info@onkormanyzat.villany.hu email címre!

  Megosztás