Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Kamerával megfigyelt terület! Tájékoztató adatkezelésről

2021. jan. 15.
Tájékoztató

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Villány város közterületein az épületeken kívüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: térfigyelő kamerákkal) figyeljük, melynek során a településen való tartózkodás során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A megfigyelt területen rögzített megfigyelés történik. A kamerák képeit folyamatosan nem figyeljük, a felvételek megtekintésére eseti jelleggel, jogsértés elkövetésének gyanúja esetén, illetve hatósági eljárásban kerülhet sor. A tárolt adatokat csak indokolt esetben, az arra jogosult személyek nézhetik vissza.

Adatkezelő: Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7773 Villány, Fő tér 1.
Telefon: (36) 72/592-930 Fax: 72/492-005
E-mail: varoshaza@villany.hu
Web: http://www.villany.hu/
Adatvédelmi tisztviselője: Hajdu Sándor (7174 Kéty, Petőfi u. 2/A dpo@maxentropia.hu)

A közterületi térfigyelő kamerarendszert a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelete üzemelteti.

Az adatkezelés jogalapja: Villány Város Önkormányzata jogos érdeke, valamint jogszabályon alapuló közérdek.

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének a célja a közterületen tartózkodó személyek életének, testi épségének, vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a prevenció, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

A felvételek visszanézésének, az adatkezelés időbeli korlátja: 30 nap.

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy többek között:
kérelmezheti

  • a kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatását, személyes adatainak megismerését, azokhoz való hozzáférést,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, korlátozását,
  • jogosult továbbá tiltakozni, többek közt az automatizált döntéshozatal ellen. kérelmeket a jegyzőnek kell benyújtani.

Az adatkezelési szabályzat elérhető az Villányi Közös Önkormányzati Hivatal irodájában (Villány, Baross G. u. 13.).

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; Telefon: +36 1 391 1400; Telefax: +36 1 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web:

https://naih.hu/

Melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz.

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Megosztás