Logo HorizontalWoltLogo
Menü

ORSZÁGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – 2022. április 3.

2022. márc. 25.
2022képviselőkországgyűlésválasztás

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

Az Országgyűlésbe 199 parlamenti képviselő kerül megválasztásra, akik közül 106 képviselő országgyűlési egyéni választókerületből kerül ki, míg 93 országgyűlési képviselő országos listáról (párt- és nemzetiségi lista) szerezhet mandátumot.

 

Annak a választópolgárnak, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe vételéről szóló értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére megküldte.

 

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00 óráig, az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig kellett bejelenteni. Egyéni választókerületben való jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása volt szükséges, míg pártlistát az a párt állíthatott, aki legalább 9 megyében és a fővárosban is és legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet – az országos nemzetiségi önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint akkor állíthatott, ha a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 %-ának ajánlását, de legfeljebb 1500 ajánlást megszerzett.

 

A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testületének 2022. március 15-ig kellett megválasztania, a választási bizottság megbízott tagját – a delegált tagokat – 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a választáson való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2022. március 9. napjáig  kérhette.

 

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.

A szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre szavazhat, azonban pártlista helyett a nemzetiségének listájára szavazhat, illetve csak akkor szavazhat a pártlistára, ha nemzetiségi lista nincs.

Amennyiben a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár pártlistára kíván szavazni, úgy a nemzetiségi regisztráció országgyűlési képviselőválasztásra való kiterjesztésének a törlését online, elektronikus azonosítás nélkül vagy levélben 2022. március 30.-án 16.00 óráig, személyesen és online, elektronikus azonosítást követően 2022. április 1. napján 16:00 óráig kérheti.

 

A szavazóköri névjegyzék a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig nyilvános, abba a Helyi Választási Irodában bárki betekinthet.

 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2022. március 25. 16.00 óráig lehet kérni. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően mégis Magyarországon szeretne szavazni, úgy a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét, vagy a külképviseleten történő szavazás helyének módosítást is legkésőbb 2022. március 30. 16.00 óráig kérheti.

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy  átjelentkezésre irányuló kérelmet  nyújtson be. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek  legkésőbb  2022. március 25. 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Amennyiben az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a választópolgár mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más településen szeretne szavazni, úgy az átjelentkezési kérelem módosítását vagy visszavonását online (azonosítás nélkül) és levélben szintén 2022. március 25. 16:00 óráig kérheti. míg személyesen, illetve online (azonosítással) 2022. április 1. 16.00 óráig  kérheti. Átjelentkezésnél a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési választókerületi szavazólapján szavazhat.

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, ügyfélkapus regisztráció esetén a www.valasztas.hu  honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelem nyomtatványokat a helyi választási irodától is igényelhetnek.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet levélben, vagy online (azonosítás nélkül) 2022. március 30. napjáig, személyesen 2022. április 1. (péntek) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján online (azonosítással), vagy meghatalmazott útján 12.00 óráig a szavazókörben lévő Szavazatszámláló Bizottsághoz kell benyújtani. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.

Fentieken túl a fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához 2022. március 30.-án 16.00 óráig kell benyújtani. Az akadálymentes szavazóhelyiség a 001. szavazókörben, a Villányi Művelődési Ház (Villány, Baross G. u. 11.) épületében kerül kialakításra.

A választási kampányidőszak 2022. február 12. napjától 2022. április 3.-án 19.00 óráig tart.

 

Villány Város szavazókörei:

  1. szavazókör: Villányi Művelődési Ház (Villány, Baross G. u. 11.)
  2. szavazókör: Teleki Zsigmond Szakképző Iskola Kollégiuma (Villány, Baross G. u. 100.)
  3. szavazókör: Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Villány, Virágos u. 8.)

 

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza a 001. szavazókörben (Villányi Művelődési Ház) szavazhatnak.

Szavazni kizárólag a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet, ezért kérem, ellenőrizzek okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről:

 

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, vagy

– lakcímigazolvány és  személyazonosító igazolvány / útlevél / 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat azonban érvényesnek kell tekinteni azt a személyazonosító igazolványt, a vezetői engedélyt, illetve az útlevelet, ha az érvényességi ideje 2020. március 11-i vagy azt követő időpont.

 

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében célszerű felmutatni.

A szavazókörökben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

A Helyi Választási Iroda a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban (Villány, Fő tér 1.) működik, ahol a szavazással kapcsolatban tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a hivatal teljes munkaideje alatt az 592-933 telefonszámon, illetve személyesen Bischof Róbert HVI tagtól.

  Pencz-Nikolics Katalin

Helyi Választási Iroda vezetője

Megosztás