Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Táncsics árok fejlesztése, csapadékvíz-rendezés projekt

2023. jún. 12.
PályázatProjektTáncsics árok fejlesztése

Széchenyi Terv Plusz Logó

A kedvezményezett neve: Villány Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya: Táncsics árok fejlesztése, csapadékvíz-rendezés

A szerződött támogatás összege: 100.000.000.-Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00084

A támogatás mértéke: 100 %

A projektben érintett terület a 7773 Villány 222 hrsz-ú Táncsics Mihály utcai árok és a kapcsolódó területek.  Villány e projekttel érintett részén gyakran következtek be csapadékvíz okozta károk, a Táncsics árok a vizek kártételei miatt kritikus állapotba került. Villány Város Önkormányzata a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztését, az árvízkár veszélyeztetettségének csökkentését és a káresemények megelőzését tűzte ki célul. Ennek érdekében a kritikus szakaszon továbbfejlesztésre kerül a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

A beruházás célja a Táncsics utcában már kiépített csapadékcsatorna szakasz meghosszabbítása, az újonnan kiépítésre kerülő szakaszon a vízsebességet és a kiugró vízhozamot mérséklő műtárgyak, elemek beépítése, valamint a csatorna bekötése az elkerülő út árokrendszerébe, mint befogadóba úgy, hogy a befogadó torkolatába csillapított vízáram érkezzen.

A kiválasztott beavatkozás szükségességét az alábbi problémák indokolják:

  • a szőlőhegyen összegyűlt csapadékvizek vízelvezető hálózata a Táncsics árokba vezeti le a város nyugati területeinek csapadékvizét. A hegyoldalon a csapadékvíz nagy áramlási sebességgel éri el a Táncsics árkot, ami romboló hatást fejt ki az árok burkolatán, a rézsűfalakon.
  • a lezúduló víz sok hordalékot, nagyobb törmeléket és szemetet hoz magával, ami az árok lankásabb esése miatt lerakódik.
  • az erózió miatt tönkrement mederburkoló elemek helyükből kimozdulva turbulens áramlást indít el az árokban, ami visszatorlódást idéz elő.

A projekt részcélja a csatorna állékony mederkialakítása, védje a határoló ingatlanokat és megelőzze a meder elszemetesedését, a nagyobb hulladékok általi eltorlaszolódást, különös tekintettel a fedett részekre.

A projektben a kiválasztott műszaki megoldás alapján az alvízi szakaszon mederburkolás fog történni Tisza 1 mederelemmel, a szükséges szakaszon φ 100-as betoncső beépítésére kerül sor, a középszakaszon mederburkolást tervez az önkormányzat II/60/70 fogazott mederelemmel, a felső szakaszon tervezetten mederburkolás fog megvalósulni TB 60/126/80 mederelemmel, megtörténik majd a rézsű helyreállítása ENKOMAT 100 georács alkalmazásával, füvesítéssel. Helyreállításra kerülnek a műtárgyak, azaz a fenéklépcsők, iszapfogó és a károsodott vízláda. A kiválasztott műszaki megoldással megoldódik a belterületre zúduló csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése, elkerülhető a vízelvezető árok túltöltődése és az ebből fakadó elöntés kialakulása, ami az árok mentén lakók védelmét, anyagi biztonságát szolgálja.

Megosztás