Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

2023. okt. 18.
Szociális tüzelőanyagTájékoztató

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag ellátásról, a támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról

Villány Város Önkormányzata 2023. évben is sikeresen pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag támogatására, mely szerint 117 erdei m3 keménylombos tűzifa megvásárlására kapott támogatást.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 11/2023. (VIII.9.) számú rendelet tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat.

Kérelemre – természetbeni ellátásként nyújtott – szociális tüzelőanyag támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az a vagyonnal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át (99.750,-Ft) és az alább felsorolt feltételek közül legalább egynek megfelel:

  1. 3 vagy több gyermeket nevelő családban él,
  2. egyedülálló,
  3. egyedül élő,
  4. életévét betöltötte,
  5. aktív korúak ellátásában részesül,
  6. időskorúak járadékában részesül,
  7. pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,
  8. hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

A benyújtott igénylések közül előnyt élvez az a kérelmező, akinél az (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott feltételek valamelyike áll fenn.

A kérelemhez a kérelmező köteles csatolni a saját, illetve a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat.

A támogatás ingatlanonként csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igényeket 2023. november 8. napjáig lehet benyújtani a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A nyomtatvány elérhető a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint a Villányi Szociális és Családsegítő Szolgálatnál. A Szolgálat munkatársai a nyomtatvány kitöltésében is szívesen segítenek.

Kérelem letöltése

Megosztás