Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2024. márc. 18.
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a településkép védelméről szóló 7/2021. (VIII. 4.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemet tartalmazza:

  1. a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények módosítása a homlokzati nyílászárók tekintetében;
  2. a „Csillagvölgy lakópark” megnevezésű fejlesztési terület „új beépítésű lakóterületek” megnevezésű településképi szempontból meghatározó területek közé sorolása;
  3. az „új beépítésű lakóterületek” megnevezésű településképi szempontból meghatározó területek területi-, és egyedi építészeti követelményeinek módosítása;
  4. a „gazdasági terület” megnevezésű településképi szempontból meghatározó terület egyedi építészeti követelményeinek módosítása;
  5. a magasabb rendű jogszabályokkal történő jogszabály-harmonizáció.

 

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2024. április 2. napjáig.

LETÖLTÉS

Villány, 2024. március 18.

 

Mayer István sk.

polgármester

Megosztás