Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2022. dec. 28.
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a településkép védelméről szóló 7/2021. (VIII.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A módosításokat a Rendeletben piros színnel jelöltük.

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2022. (VI.8.) önkormányzati rendeletének 5. §-a szerint a partnerek tájékoztatása

 

  • a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
  • b) a www.villany.hu honlapon közzétett hirdetmény útján,
  • c) a város facebook oldalán, továbbá
  • d) lakossági fórum keretén belül szóban történik

 

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. január 20. napjáig.

A tárgyban 2023. január 11. napján 15:15 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Mayer István sk.
polgármester

Letöltés

Megosztás