Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2023. nov. 30.
MódosításTELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás célja a Villány külterületi 0219/1-2, 0224/1-4, 0224/6-7, 0226/5, 0226/7-16 és 0227 hrsz-ú földrészletek ipari gazdasági területbe sorolása.

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. december 10. napjáig.

 

Villány, 2023. november 30.

 

Mayer István

polgármester

 

LETÖLTÉS

 

Megosztás