Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2022. jún. 10.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemeket tartalmazza:

1. A Kikerics utcában egy 12 lakásos társasház használatbavételéhez szükséges övezeti korrekció.
2. Az Ady Endre fasor nyugati folytatásának telekalakításához közlekedési terület korrekciója.
3. A település dél-nyugati részén a 1628 hrsz.-ú borszőlő termőhelyi kataszterből törölt telek lakóterülethez kapcsolása és hozzá kapcsolódó új zöldterület kijelölése.

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2022. június 30. napjáig.
A tárgyban 2022. június 22. napján 16:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Mayer István
polgármester

Letöltés

Megosztás