Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2022. dec. 28.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemeket tartalmazza:

A Villány, 079/4. hrsz. alatti ingatlanon tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében az gazdasági, ipari övezet előírásainak – beépíthetőség, építménymagasság, zöldfelület, szintterület – felülvizsgálata

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. január 20. napjáig.

A tárgyban 2023. január 11. napján 15:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Mayer István sk.
polgármester

Letöltés

Megosztás