Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2022. jún. 15.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi elemet tartalmazza:

Az autópálya utolsó, legdélebbi csomópontja a Lippó térségében tervezett (Villányi) csomópont, mely az 5701 sz. utat köti össze az M6 autópályával (majd az 5702 sz. úttal). A csomópont tervei az M6 tervezése során elkészültek. A Villány – M6 összekötő út külön tervezési feladatként napjainkban készült el (készítette: Pannonway Építő Kft.). E tervek alapján lehet pontosítani, beilleszteni az út végleges nyomvonalát a településrendezési tervekbe. Villány településrendezési tervei az út kiszabályozott területét a tervkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján tartalmazzák, nyomvonalának, területének pontosítása
szükséges.

Villány Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a tervezett bekötőút megvalósításához
szükséges szabályozási környezet kialakítása érdekében a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. Az eljárás egy módosító indítvány tartalmaz, a módosítás
célja a fejlesztéshez kapcsolódóan a Villány közigazgatási tekerületét érintő szakaszon a közlekedési területek (és kapcsolódó területek) határának szükség szerinti pontosítása.

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2022. június 30. napjáig.
A tárgyban 2022. június 22. napján 16:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Mayer István
polgármester

Letöltés

Megosztás