Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2023. jún. 21.
HÉSZMódosítás

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemeket tartalmazza:

  1. „Burkolt út kialakítása a 0179/4, 0180, 0178 hrsz. alatti ingatlanokon” megnevezésű projekt megvalósíthatósága érdekében a szabályozási terv pontosítása, közterület jelölése;
  2. a városi sportpályák bővítéseként kialakítására kerülő új műfüves sportpályák elhelyezéséhez a közlekedési területek nyomvonalának, határának, illetve a terület övezeti besorolásának módosítása;
  3. a Villány, 139. hrsz. alatti ingatlan telekvégén „a telek be nem építhető” területrész jelölés törlése; valamint
  4. déli lakópark megvalósítása.

 

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. július 13. napjáig.

A tárgyban 2023. július 5. napján 15:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Villány, 2023. június 21.

LETÖLTÉS
Mayer István sk.

polgármester

 

Megosztás