Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2023. jún. 28.
HÉSZMódosítás

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemeket tartalmazza:

  1. Villány tervezett idegenforgalmi fejlesztéséhez kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosítása a 058/12 hrsz-ú ingatlan és környezete vonatkozásában. A módosítás elsődleges célja, az érintett terület terület-felhasználásának, övezetének módosításával szálláshely rendeltetésű épület elhelyezhetőségének biztosítása.
  2. Villány 805. helyrajzi számon lévő meglévő óvoda közösségi funkcióval bővülő, új épületének kialakításához kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosítása.

 

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. július 13. napjáig.

A tárgyban 2023. július 5. napján 15:30 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Villány, 2023. június 26.

Letöltés
Mayer István sk.

polgármester

 

Megosztás