Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2023. aug. 9.
MódosításTELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemet tartalmazza:

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. augusztus 31. napjáig.

A tárgyban 2023. augusztus 23. napján 15:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

 

Villány, 2023. augusztus 9.

 

Mayer István sk.

polgármester

Megosztás