Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2023. szept. 14.
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a településkép védelméről szóló 7/2021. (VIII. 4.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemet tartalmazza:

  1. az információs célú berendezésekre vonatkozó fogalom-meghatározás pontosítása;
  2. a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó előírások felülvizsgálata;
  3. a településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti formanyomtatvány módosítása;
  4. a Damjanich utca 41. szám alatt lévő lakóház és gazdasági épület helyi egyedi védelemének megszüntetése;
  5. a Villány 990/10 hrsz-ú földrészlet településképi szempontból meghatározó területi besorolásának módosítása;
  6. a villányi Rendezvénytér területi-, és egyedi építészeti követelményeinek felülvizsgálata;

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. szeptember 29. napjáig.

LETÖLTÉS

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Villány, 2023. szeptember 14.

Mayer István sk.

polgármester

Megosztás