Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Településrendezési terv módosítása

2021. ápr. 28.
MódosításTelepülésrendezésTerv

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás két módosító indítványt tartalmaz.

Az 1. indítvány alapvetően a meglévő lakóterületek bővítéseként, a település nyugati oldalán, jelenleg szőlőterületként művelt, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből (Gksz) kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolást tartalmaz. A javasolt övezet a környezetében kialakulthoz hasonló karakterű övezetté alakulna és a módosítás által közel 1 ha nagyságú területen mintegy 9 új lakótelek kialakítását tenné lehetővé.

A 2. módosító indítvány egy tömb vegyes használata alapján a területhasználatot, övezetet egységesítené, falusias lakó (Lf) és gazdasági területből (Gksz) településközpont vegyes terület, övezet (Vt) alakulna ki.

A módosítás tartalma részletesen megismerhető az itt letölthető, valamint a közterületi hirdetőtáblákon közzétett véleményezési dokumentációból.

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel, a közzétételtől számított 15 napon belül.

Megosztás