Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Villány településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása

2021. júl. 9.
Területrendezés

Tisztelt Villányiak!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2021. (I.18.) és a 30/2021. (I.28.) számú határozataival, valamint az ezen határozatokat módosító 73/2021. (III.24.) és 72/2021. (III.24.) számú határozataival a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosításáról és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról döntött.

Az 1. indítvány célja a meglévő lakóterületek bővítéseként, a település nyugati oldalán jelenleg szőlőterületként művelt, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolása a környezetében kialakulthoz hasonló karakterű 9 új lakótelek kialakítása.

A 2. indítvány esetében egy vegyes használatú tömb területhasználatának egységesítése, falusias lakó (Lf) és gazdasági területből (Gksz) településközpont vegyes terület, övezet (Vt) kialakítása a módosítás célja.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 32. § (6) bek. c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A Korm. r. 42. § (2) bek. szerint a partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál.

A településrendezési eszköz módosításának végső véleményezési szakasza lezárult. Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami főépítész végső véleményének figyelembe-vételével a 178/2021. (VI.11.) számú határozatával Villány Város Szerkezeti Tervének módosításáról, 6/2021. (VI.11.) számú önkormányzati rendeletével pedig a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött.

A Korm. r. 43. § (2) bek. értelmében a lenti linken elérhetővé tesszük Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendeletét a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 132/2011. (XII.21.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott, Villány Város Szerkezeti Terve módosításának elfogadásáról szóló 178/2021. (VI.11.) számú határozatot.

Kelt: Villány, 2021. június 25.

6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet
178/2021. (VI.11.) számú határozat

Megosztás