Logo HorizontalWoltLogo
Menü

Villány településrendezési terve 1. sz. módosítás

2021. ápr. 9.
MódosításTelepülésrendezésTerv

Tisztelt Villányiak!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2020. (IX.03.) számú határozatával a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosításáról és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról döntött.

A módosítás célja a „Zöldítő – Első lépések Villányban az ökotudatos város kialakításához” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00005 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a szabályozási környezet módosítása a 0177. hrsz-ú ingatlant érintően.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 32. § (6) bek. c) pontja szerint a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A Korm. r. 42. § (2) bek. szerint a partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál.

A településrendezési eszköz módosításának végső véleményezési szakasza lezárult. Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami főépítész végső véleményének figyelembevételével a 70/2021. (III. 19.) számú határozatával Villány Város Szerkezeti Tervének módosítása mellett döntött.

A Korm. r. 43. § (2) bek. értelmében a lenti linken elérhetővé tesszük Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 19.) önkormányzati rendeletét a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 132/2011. (XII.21.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott, Villány Város Szerkezeti Terve módosításának elfogadásáról szóló 70/2021. (III. 19.) számú határozatot.

Kelt: Villány, 2021. március 30.

< href="http://www.villany.hu/upload/dokumentumok/2_2021._III._19._onkormanyzati_rendelet_v2.pdf">2/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelet
< href="http://www.villany.hu/upload/dokumentumok/70_2021._III._19._sz._hatarozat_v2.pdf">70/2021. (III. 19.) számú határozat

Megosztás