Logo HorizontalWoltLogo
Menü

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

2023. máj. 26.
HÉSZMódosítás

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás az alábbi módosítandó elemeket tartalmazza:

  • A Mandula utca övezetét érintően, az Lke-T2 jelű építési övezet kedvező beépíthetőségét támogatva, kiegészül az övezetben a tereprendezésre vonatkozó előírás.
  • A Helyi Építési Szabályzat 7.§-a lakóterület előírásai tekintetében kiegészül egy új (5) számú bekezdéssel, ami az alábbiakat tartalmazza:

„(5) Az Lke-T2 jelű övezetben a Mandula utcai telkek esetében a terepalakítás során az építési helyen, és azon kívül az eredeti terepszinthez lépest legfeljebb 2.0 métert lehet eltérni, a telken, illetve a telekhatáron legfeljebb 3.0 magas támfal létesíthető. Telekhatáron létesülő támfalon az övezetben, vagy a településképi rendeletben megengedett kerítés létesíthető.”

A partnerek – Villány területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; villányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; villányi székhellyel bejegyzett civil szervezet – a dokumentációra írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Villány Város Önkormányzatának címére (7773 Villány, Fő tér 1.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2023. június 11. napjáig.

A tárgyban 2023. június 2. napján 10:00 órakor a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácstermében lakossági fórum kerül megtartásra.

Villány, 2023. május 25.

LETÖLTÉS

Mayer István sk.

polgármester

Megosztás